Là gi?

Chia sẻ định nghĩa, khái niệm, trả lời câu hỏi là gì?

Giao tiếp thường ngày chúng ta hay câu nghĩa đen là, nghĩa bóng là hay đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng … vậy nghĩa đen là gì, nghĩa bóng là gì? Nghĩa đen là gì? Nghĩa đen là nghĩa gốc, nghĩa đơn thuần, mặt ngoài rõ ràng, được thể hiện qua 1 từ, 1…

Đọc tiếp