Là gi?

Chia sẻ định nghĩa, khái niệm, trả lời câu hỏi là gì?

Là gì vây?

Giao tiếp thường ngày chúng ta hay câu nghĩa đen là, nghĩa bóng là hay đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng … vậy nghĩa đen là gì, nghĩa bóng là gì?

Nghĩa đen là gì?

Nghĩa đen là nghĩa gốc, nghĩa đơn thuần, mặt ngoài rõ ràng, được thể hiện qua 1 từ, 1 câu nói nào đó. Hay nói cách khác, đây là nghĩa ban đầu, nghĩa chính mà từ, câu nói đó thể hiện ra.

Nghĩa bóng là gì?
Từ nghĩa đen của 1 từ nào đó, hay 1 câu nào đó, chúng ta có thể suy ra nghĩa khác được ẩn sau trên cơ sở suy luận logic hợp lý, thì gọi đó là nghĩa bóng. Thông thường, muốn tìm ra nghĩa bóng, chúng ta phải đặt từ hoặc câu vào trong hoàn cảnh cụ thể. Với cùng 1 từ, nhưng khi được kết hợp và đặt trong các hoàn cảnh khác nhau, chúng ta cũng sẽ hiểu được theo những lớp nghĩa khác nhau.

Ví dụ về nghĩa đen và nghĩa bóng

Ví dụ phổ biến câu: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”
Nghĩa đen: ăn quả của cây thì nhớ ơn người trồng cây
Nghĩa bóng: tùy theo ngữ cảnh để xác định nghĩa bóng của câu, nghĩa bóng của câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, chúng ta có thể hiểu được “Ăn” là hưởng thụ; “quả” là thành quả. Như vậy, nghĩa bóng của câu là khi chúng ta hưởng thụ thành quả, phải biết ghi nhớ, biết ơn đến những người đã làm ra thành quả đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *