Là gi?

Chia sẻ định nghĩa, khái niệm, trả lời câu hỏi là gì?

Trí tuệ nhân tạo là gì? Viết tắt (Artificial Intelligence – AI) là một lĩnh vực của khoa học máy tính dựa trên các thuật toán và mô hình học máy, cố gắng giúp máy tính hoạt động giống như con người, bằng cách cung cấp cho nó khả năng tự học, tự động và…

Đọc tiếp

NLP là gì? NLP viết tắt Natural Language Processing là một lĩnh vực của khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo liên quan đến khả năng máy tính hiểu và xử lý dữ liệu ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Data) như ngôn ngữ tự nhiên của con người. Nó sử dụng các…

Đọc tiếp

Phong cách minimalism là phương pháp giảm thiểu số lượng đồ vật và áp dụng nguyên lý đơn giản hóa vào cuộc sống. Thay vì tập trung chú ý vào những thứ vật chất, phong cách minimalism nhấn mạnh vào việc tập trung vào cảm xúc và trải nghiệm. Đây là một xu hướng ngày…

Đọc tiếp

Blockchain là gì? Blockchain là một công nghệ lưu trữ và truyền thông tin phân tán, cho phép các bên tham gia trao đổi thông tin một cách an toàn và minh bạch. Một blockchain là một chuỗi các khối thông tin (block) được liên kết và bảo vệ bằng mật mã. Các khối thông…

Đọc tiếp

Thuật ngữ kinh doanh là gi? Dưới đây là một số thuật ngữ trong kinh doanh THÔNG DỤNG – QUAN TRỌNG: 1. ROI (Return on Investment) – Lợi nhuận đầu tư: Tỷ suất lợi nhuận đầu tư được tính bằng tổng lợi nhuận chia cho số tiền đầu tư ban đầu. 2. KPI (Key Performance…

Đọc tiếp

Sau đây là định nghĩa cơ bản về lực ly tâm, khi nào lực ly tâm được tạo ra. Lực ly tâm là một lực tác dụng lên một vật thể cố định khi nó xoay quanh trục. Lực ly tâm được tạo ra khi vật thể cố định xoay quanh một trục và tự…

Đọc tiếp