Là gi?

Chia sẻ định nghĩa, khái niệm, trả lờ câu hỏi là gì?

vk là gì vậy? là câu hỏi người lớn hay hỏi khi đọc những tin nhắn các bạn teen, với các bạn teen vk là vợ và vk/ck là vợ/chồng Thuật ngữ vk  hay ck chỉ áp dụng trong giao tiếp thông thường của tuổi mới lớn (tuổi teen) hiện nay

Đọc tiếp