Là gi?

Chia sẻ định nghĩa, khái niệm, trả lờ câu hỏi là gì?

Đgln đây là dạng viết tắt các bạn trẻ (teen) hay dùng, thông thường có nghĩa là đang lên, đgln là gì còn phụ thuộc ngữ cảnh dùng, thuật ngữ này chỉ áp dụng khi chat giao tiếp nhanh, một dạng viết tắt.

Đọc tiếp