Là gi?

Chia sẻ định nghĩa, khái niệm, trả lời câu hỏi là gì?

Logo là gì hay logo thương hiệu là gì? Logo là biểu trưng hay biểu tượng, hình tượng đồ họa cho thương hiệu. Trích nguồn định nghĩa logo là gì theo  “https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83u_tr%C6%B0ng” Biểu trưng[1] hay logo (từ tiếng Anh, vắn tắt từ logotype) là một yếu tố đồ họa (ký hiệu, chữ biểu thị, biểu…

Đọc tiếp