Là gi?

Chia sẻ định nghĩa, khái niệm, trả lời câu hỏi là gì?

Bạn cứ hiểu đơn giản là thanh khoản khả năng chuyển hóa từ tài sản hoặc các vật giá trị sang tiền. Tính thanh khoản là khả năng quy đổi ra tiền mặt. Tính thanh khoản cao là khả năng quy đổi ra tiền mặt nhanh nhất, tính thanh khoản thấp thì ngược lại. Tiền…

Đọc tiếp