Là gi?

Chia sẻ định nghĩa, khái niệm, trả lời câu hỏi là gì?

Trộm vía nghĩa là gì vậy? Thỉnh thoảng các bạn hay nghe tư “trộm vía” nhưng đôi khi chưa hiểu rõ nghĩa của nó, từ trộm vía được sử dụng nhiều đặc biệt ở khu vực miền bắc. Đây là cụm từ dùng để diễn tả sự đáng yêu, khỏe mạnh, có ý khen khi…

Đọc tiếp