Là gi?

Chia sẻ định nghĩa, khái niệm, trả lời câu hỏi là gì?

WYSIWYG là từ viết tắt từ câu tiếng anh what you see is what you get, có thể câu hỏi wysiwyg là gì không nên dịch ra từ cụm từ tiếng anh đó. YSIWYG – viết tắt  What You See Is What You Get –  một công cụ chỉnh sửa nội dung hoặc trình soạn thảo nội dung dạng WYSIWYG,

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *